• Kurs for pyroteknikere kategori 4 17004

 • Pyroteknisk kurs for brannvesen 17009

  Next session
  16. okt. 2019 — 6 seats left
 • Kurs for handel med fyrverkeri 17001

  Next session
  28. okt. 2019 — 6 seats left
 • Resertifisering av fyrverkeriforhandlere Resert

 • Kurs for salgspersonell Fyrverkeri

 • Scenepyrotekniker 17003

  Next session
  1. okt. 2019 — 8 seats left